Novinky

 

Vzhledem k opatřením omezuji osobní konzultace. Online konzultace probíhají bez omezení. Objednat se, je možné, na kterýkoliv den v odpoledních a podvečerních hodinách.