Příspěvek VZP

04.11.2019

VZP PLUS - DIABETES

V rámci podpory preventivních aktivit pacientů s onemocněním diabetes mellitus, kteří jsou dispenzarizováni u praktického lékaře nebo diabetologa zapojeného do programu VZP PLUS - DIABETES, jsou poskytovány nové příspěvky do max. výše 2 000 Kč:

  • až 1 000 Kč na pohybové aktivity nebo zakoupení sportovního vybavení pro svou potřebu (nevztahuje se na sportovní oblečení)
  • až 1 000 Kč na nutriční poradenství nebo sestavení jídelníčku. Tato činnost musí být zajištěna pouze nutričním terapeutem uvedeným na seznamu https://www.cant.cz nebo na https://www.nutricniterapeuti.cz/.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 31. 12. 2019 doklad o zaplacení dané pomůcky/služby (ne starší než 3 měsíce) s datem vystavení od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019 na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence. Společně s doklady o zaplacení je nutné předložit řádně vyplněný poukaz, který obdržíte od svého dispenzarizujícího lékaře (praktického lékaře nebo diabetologa).

Příspěvky nelze vzájemně kombinovat k dosažení maximální částky a nelze je postupně dočerpávat do max. výše jednotlivého příspěvku. Každý z uvedených příspěvků můžete čerpat pouze jednorázově (i na více platebních dokladů až do max. částky jednotlivého příspěvku).

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.