Prázdninový provoz

15.07.2020

V létě je provoz poradny omezen. Online konzultace probíhají bez omezení.